Om en privatperson eller vårdenhet ska sköta apoteksärenden åt dig behövs en fullmakt. En fullmakt ger fullmaktstagaren tillåtelse att för dig som fullmaktsgivare:

  • Beställa och hämta ut dina receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över alla dina elektroniskt sparade recept i receptregistret.
  • Lämna samtycke till registrering i högkostnadsdatabasen.
  • Lämna samtyckte till att Apotekens Service AB sparar dina recept elektroniskt.

Läs mer på http://www.apotekensservice.se/tjanster/e-recepttjanster/vara_register/fullmaktsregistret/fullmakter_vard/

Hämta blankett för privatperson till vård och omsorg här
Hämta blankett från vårdnadshavare till vård och omsorg här