Är ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagens sida. Den patient som i samband med sjuk- och hälsovård har drabbats av en läkemedelsbiverkan till följd av ett i Sverige legalt utlämnat läkemedel, från apotek, kan få ersättning för personskada om vissa fastställda villkor är uppfyllda.

Majoriteten av läkemedelsbolagen är med i Läkemedelsförsäkringen, endast några få har valt att stå utanför. I företagsinformationen i Fass framgår det om företaget är med eller inte. På de enskilda läkemedlen framgår det om produkten inte omfattas av försäkringen.

Läs mer om läkemedelsförsäkringen här