Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), har på regeringens uppdrag beslutat att införa nya föreskrifter gällande utbytbara läkemedel. Dessa föreskrifter påverkar vilket läkemedel du som kund blir erbjuden samt det pris du betalar. För att få full ersättning inom läkemedelsförmånen måste du välja föreslagen vara av TLV. Läkemedlen kan ha olika namn, utseende och förpackning, men det är samma verksamma ämne och effekten är densamma.

Så här påverkas du av reglerna

  • Apoteket måste alltid erbjuda utbyte av det läkemedel du fått förskrivet på recept om det finns billigare utbytbara alternativ. Utbyte ska göras till det läkemedel som TLV bestämt.
  • Ett läkemedel får inte bytas ut om den som skrivit ut receptet har motsatt sig utbyte genom att ange det på receptet.
  • Utbyte får inte ske om du som kund motsätter dig utbyte. Du får då betala mellanskillnaden mellan det läkemedel som skrivits ut på receptet och det billigaste läkemedlet på marknaden. Mellanskillnaden ingår inte i läkemedelsförmånen.
  • Du kan begära att utbyte sker mot ett annat utbytbart läkemedel än det billigaste alternativet (dvs. det som TLV bestämt), men du måste då betala hela kostnaden själv utan läkemedelsförmån.
  • Eftersom det billigaste läkemedlet på marknaden kan variera från period till period kan du vid varje tillfälle få läkemedel som ser olika ut men som innehåller samma verksamma läkemedelssubstans. Det är därför viktigt att vara observant, så att du t ex inte tar dubbla doser av samma läkemedelssubstans.
  • Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara
  • Apoteken ska byta till det billigaste läkemedlet på marknaden
  • Val av läkemedel och prissättning kan apoteken inte påverka. Apoteken får under en begränsad period sälja slut på föregående periods billigaste utbytesvara.