Högkostnadsskyddet är en allmän förmån som innebär att man blir skyddad från alltför höga egna utgifter för sjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar alla svenska medborgare. Skyddet omfattar de flesta läkemedel. Läs mer om högkostnadsskyddet här