Överblivna läkemedel kan du lämna till oss. För att skydda miljön är det viktigt att inte kasta läkemedel i soporna eller spola ned dem i toaletten. Vi tar om hand och destruerar dina öveblivna läkemedel på ett så säkert och miljövänligt sätt. Lägg överblivna läkemedel i en påse när du ska lämna in dem till oss.

Vissa produkter klassas som farligt avfall vid destruktion. Dessa produkter ska lämnas till bemannade miljöstationer och återvinningscentraler. Hit hör bland annat:

  • brandfarliga produkter
  • produkter som innehåller tungmetaller, exempelvis kvicksilvertermometrar
  • vissa batterier.

Fråga oss om du är osäker!

Vi säljer Safeclip och kanylbehållare för ett säkert omhändertagande av kanyler.